Kontakt


Wyświetl większą mapę


Wydawnictwo BIS sp. z o.o.

ul. Lędzka 44 a; 01-446 Warszawa

tel. 0-22 877-27-05; 877-40-33

fax 0-22 837-10-84

Wydawnictwo BIS  sp. z o.o. jest wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000122528, NIP 526-015-18-04, wysokość kapitału zakładowego wynosi 50000 zł.

Redakcja

Elżbieta Desperak

tel. 0-22 877-27-05; 877-40-33 w. 104

bisbis@wydawnictwobis.com.pl

Dział handlowy

Lidia Domańska

tel. 0-22 877-27-05; 877-40-33 w. 105

lidka@wydawnictwobis.com.pl

Katarzyna Kajka

tel. 0-22 877-27-05; 877-40-33 w. 106

kasia@wydawnictwobis.com.pl

Dział techniczny

Bożena Wyrzykowska

tel. 0-22 877-27-05; 877-40-33 w. 103

bozena@wydawnictwobis.com.pl

Księgarnia internetowa

Teresa Kucharska

tel. 0-22 877-27-05; 877-40-33 w. 102

teresa@wydawnictwobis.com.pl

ksiegarnia@wydawnictwobis.com.pl